Asociace řeckých obcí v České republice svou činností navazuje na odkaz přibyvších Řeků v roce 1948 do tehdejšího Československa. Udržuje tradice a seznamuje veřejnost nejen s historií Řecka od dob antických, ale především přibližuje obyvatelům České republiky obraz současného Řecka. 

Slunné Řecko na všech našich akcích představujeme našim folklorem, hudbou, tancem a dobrou krmí.

 

Naše festivaly jsou přehlídkou sportovního zápolení, folklorních tanečních souborů představujících tance z mnoha oblastí Řecka (Ostrovní Řecko, Makedonie, Thrákie, Epirus, Kréta, Pontos, Malá Asie…) a vrcholící večerní taneční slavností.

 

Uspořádat a zorganizovat takovou událost znamená aktivní účast mnoha členů a příznivců našeho spolku. Vedle nadšení k práci jsou důležité rovněž finanční prostředky, které shromáždili naši podporovatelé. Rovněž vstupné vybírané na festivalu vnímáme jako osobní příspěvek každého jednoho návštěvníka ke zdárnému průběhu celého festivalu. Vnímáme, že ne každý je schopen přispět významnou částkou a ne každý se může festivalu zúčastnit osobně a přesto chce svým dílem přispět ke zdárnému konání festivalu.

Rozhodli jsem se proto letos pro drobné přispěvatele otevřít veřejnou sbírku, která posílí finanční stránku našeho projektu a umožní svými prostředky oslavu 75.výročí příchodu Řeků do Československa důstojně oslavit.

 

Sbírku jsme podle zákona ohlásili krajskému úřadu a obdrželi Osvědčení o konání veřejné sbírky

 

Na transparentním účtu veřejné sbírky můžete nahlédnout jak tato sbírka probíhá, případně můžete využít informací nebo QR kódu k zaslání příspěvku.