„Kalimera“ (MK CR E 10917)

V České republice je dosud jediným časopisem v řeckém jazyce. Vycházet začal v listopadu 1999 z iniciativy skupiny Řeků, členů Řecké obce Praha, podporovaných Správní radou ŘO Praha, konkrétně tehdejším předsedou Christosem Matarangasem a místopředsedkyní Tasulou Zisaki. Časopis měl 16 stran a do čtvrtého čísla byl vydáván díky finanční podpoře různých řeckých podnikatelů z Prahy a především restaurace „Diogenis“, jejímž majitelem byl srbský přítel obce, Zoran Kovačevič. V šestém čísle Kostas Tsivos, který byl do té doby redaktorem, píše: „Velkorysí řečtí spoluobčané, zareagujte!“. Jelikož se nikdo neozval, odchází a od té doby, od prosince 2002, se ujímá odpovědnosti současná redaktorka Tasula Zisaki - Healey. K červnu 2010 vyšlo 53 čísel. Časopis je vydáván každé dva měsíce a má 32 stran. Vychází za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a jeho čtenářů.


Obsah časopisu:

  • Informování čtenářů o aktivitách Řeků v České republice a ŘO Praha
  • Zaznamenávání historie Řeků v České republice
  • Reportáže a cestopisy z Řecka a Kypru
  • Interview s Řeky žijícími v České republice a jiných zemích
  • Články související s řeckou historií a obecněji o helénismu
  • Řecká kuchyně

Jednotlivá čísla si můžete přečíst na webu Řecké obce Praha.