Hlavním předmětem činnosti a zároveň cíli Asociace řeckých obcí, z.s. a jeho organizačních jednotek jsou dle Stanov podpora a rozvoj kulturní, společenské a jiné prospěšné činnosti přispívající k poznání české a řecké kultury, uchovávání tradic a zvyků, zejména

  • prohlubování a podpora přátelských vztahů mezi Řeky žijícími v České republice a Českou republikou, zejména na poli kulturním a společenském,
  • podpora a rozvoj řecké identity prostřednictvím kulturních a vzdělávacích akcí, zachování a rozvíjení řeckého jazyka,
  • uchovávání a rozvoj vztahů s mateřskou vlastí, včetně společenské a hmotné pomoci krajanům od orgánů a institucí jak Řecké republiky, tak jiných,
  • šíření odkazu řecké kultury prostřednictvím vzdělávacích institucí, pořádáním přednášek a seminářů, seznamování s novodobou řeckou kulturou, pořádáním akcí folklorně hudebních a tanečních, sportovních aktivit, vydavatelskou a publikační činnost, práce s dětmi a mládeží,
  • pořádání výstav, soutěží, zájezdů, exkurzí a další formy vzdělávací činnosti,
  • spolupráce s dalšími spolky a institucemi s obdobným zaměřením.