Stanovy Asociace

(schválené dne 23.6.2016 konferencí Asociace)