Asociace řeckých obcí zastřešuje činnosti pořádané jejími jednotlivými pobočnými spolky, tj. řeckými obcemi. Přímo Asociace organizuje výuku řeckého jazyka pro děti a mládež, která probíhá v jednotlivých městech.

Největší akcí přímo pořádanou Asociací jsou řecké festivaly k významným výročím řecké menšiny. Posledním takovým byl festival k 70. výročí příchodu Řeků do Československa, který se uskutečnil v červnu 2018 v Ostravě za přítomnosti mnoha významných hostů a vystupujících z celé menšiny v ČR. Více o festivalu naleznete zde.

Nejvyšším orgánem Asociace je konference asociace, která je svolávána zpravidla jednou ročně. Kolektivním statutárním orgánem asociace je správní rada, která je v současné době sedmičlenná. Kontrolní funkci zajišťuje tříčlenná dozorčí rada Asociace. Asociace může zřizovat další odborné a pracovní komise a svolávat radu předsedů řeckých obcí. Na úrovni jednotlivých organizačních jednotek (řeckých obcí) jsou zřizovány orgány: shromáždění řecké obce, rada řecké obce a dozorčí rada řecké obce.