Správní rada Asociace je v současné době sedmičlenná. Jejími členy jsou:

Christos Bialas (Krnov), předseda
Ing. Petros Michailidis (Karviná), místopředseda
Ing. Alena Lídlová Georgiu (Brno), tajemník
Pavel Čolas (Ostrava), člen
Michal Sdukos (Bohumín), člen
Alexander Papageorgiu (Javorník), člen
Andreas Sumelidis (Třinec), člen