V letošním roce si připomínáme 75 let od příchodu prvních Řeků do bývalého Československa a s ústředním motivem „75 let tradic a poselství řecké kultury“ jsme připravili jako každé půlkulaté výročí 9.řecký festival v sobotu 17. června 2023, který tradičně zahajujeme sportovním dopolednem ve sportovním areálu SAREZA a na ZŠ Ľudovíta Štúra v Porubě.

Po poledni v kulturním domě Poklad v Porubě představíme přehlídku tanců a krojů z různých koutů Řecka a vystoupení hudebního tělesa CHAOS, ve kterém se můžete seznámit s hudebníky, kteří v minulosti v Československu hráli a vystupovali v řeckých kapelách.

Večer se všichni sejdeme k hudbě a tanci na slavnosti v pavilonu A na Černé louce v Ostravě. K tanci i poslechu budou hrát přátelé z maďarské skupiny MYDROS, již zmíněná skupina CHAOS a hudbu Pontu nám představí skupina Greek Madnezzz.

Uspořádání této události se daří za finanční podpory veřejných institucí - Ministerstvo kultury České republiky, Moravskoslezský kraj a Město Ostrava -  a nemalých příspěvků sponzorů, jejichž výčet vidíte v přiloženém plakátu. Rovněž každý účastník festivalu zakoupením vstupenky vyjádří podporu udržování tradic a poselství řecké kultury v České republice.