9.festival


17. června 2023
Ostrava

Dozorčí rada AŘO je v současné době tříčlenná. Jejími členy jsou:

Eleni Kurnikovová, předsedkyně
Ing. Ivan Tsiongas, člen
Lubomír Silnica, člen