S ohledem na stav nouze vyhlášený na území ČR a související nařízení vlády o omezení shromažďování občanů oznamujeme zrušení výroční konference AŘO. O novém termínu či jiných formách náhrady výroční konference budeme informovat po uklidnění situace.
 
Zároveň ještě zopakujeme, že v současnou chvíli není možné uskutečňovat žádné akce, na kterých se shromažďuje více než 30 osob, případně které se konají ve večerních hodinách. Takže se to týká všech zábav a oslav organizovaných řeckými obcemi.
S ohledem na skutečnost, že výuka řečtiny se pořádá v zařízeních, na které se uvedený zákaz vztahuje, jsou rovněž zrušeny hodiny výuky řeckého jazyka.